سوله رشت، سازه در رشت، اسکلت فلزی در رشت، قیمت سوله در رشت ، قیمت سازه در رشت ، قیمت اسکلت فلزی در رشت ، نصب و اجرا سوله در رشت ، نصب و اجرا سازه در رشت ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در رشت ، سوله فلزی سبک رشت ، اسکلت فلزی سبک در رشت ، ساختمان اسکلت فلزی در رشت ، تولید سوله در رشت ، ساخت سازه بتونی در رشت ،تولید اسکلت فلزی در رشت

سوله، سازه و اسکلت فلزی در رشت :

سازه اسکلت فلزی  در زاهدان , اسکلت فلزی به انگلیسی  در زاهدان , اسکلت فلزی سبک  در زاهدان , اسکلت فلزی چیست  در زاهدان , اسکلت فلزی ارزان  در زاهدان , سازه اسکلت قلزی  در زاهدان , اجزاء اسکلت فلزی  در زاهدان , نمای اسکلت فلزی  در زاهدان , ساختمان اسکلت فلزی  در زاهدان , نمای ساختمان اسکلت فلزی  در زاهدان

photo_2016-11-26_17-48-45

سوله، سازه و اسکلت فلزی رشت سومین شهر گردشگر پذیر ایران است. سوله، سازه و اسکلت فلزی رشت فشرده‌ترین شهر ایران به لحاظ نسبت جمعیت به وسعت است و ازلحاظ نسبت جمعیت در روز و شب نیز رتبه نخست کشور را دارد.

مزایای سوله سازی در زاهدان , توجیه اقتصادی سوله سازی در زاهدان , سازه سوله در زاهدان , سوله به انگلیسی در زاهدان , سوله های فلزی سبک در زاهدان , سوله چیست در زاهدان , سوله ارزان در زاهدان , اسکلت فلزی سوله  در زاهدان , سوله پیش ساخته  در زاهدان , نمای سوله  در زاهدان , نمای سازه سوله  در زاهدان , سوله پیش ساخته  در زاهدان , طراحی نمای سوله  در زاهدان

در شهر سوله، سازه و اسکلت فلزی رشت لهجه‌های گوناگون از گویش بیه‌پس زبان گیلکی توسط مردم تکلم می‌شود. ب و هوای سوله، سازه و اسکلت فلزی رشت ازجمله آب و هوای معتدل کاسپین و شبه مدیترانه‌ای است که دارای تابستان‌های گرم و شرجی و زمستان‌های سرد و مرطوب است. همچنین شهر سوله، سازه و اسکلت فلزی رشت دارای رتبهٔ اول میزان بارش مراکز استان‌های ایران و به شهر باران شهره است.

سوله سازی در زاهدان , سوله سبک در زاهدان , وزن سوله در زاهدان , جزئیات سوله  در زاهدان , دیتیل سوله در زاهدان , سوله دست دوم در زاهدان , اجاره سوله در زاهدان , سوله اجاره ای در زاهدان , چگونگی ساخت سوله در زاهدان , نحوه ساخت سوله در زاهدان , روش ساخت سوله در زاهدان , آموزش ساخت سوله در زاهدان , روش نصب سوله در زاهدان , نحوه نصب سوله در زاهدان , تعریف سوله در زاهدان , فروش سوله در زاهدان , فروشنده سوله  در زاهدان , فروشندگان سوله در زاهدان

%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8

امروزه شهر سوله، سازه و اسکلت فلزی رشت یکی از قطب‌های کشاورزی و گردشگری در سطح کشور محسوب می‌شود. سوله، سازه و اسکلت فلزی رشت قطب تولید برنج ایران، تولید کنندهٔ بزرگ فولادو قطب تولید نانو داروهای ضد سرطان کشور یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران است.

قیمت سازه  در زاهدان , قیمت سازه سوله  در زاهدان , بهای تمام شده سوله  در زاهدان , ساخت سوله  در زاهدان , ساخت سوله در زاهدان , سازنده سوله در زاهدان , سازندگان سوله در زاهدان , ساخت و نصب سوله در زاهدان , ساخت و تولید سوله در زاهدان , تولید سوله در زاهدان , تولید کننده سوله در زاهدان

سوله رشت، سازه در رشت، اسکلت فلزی در رشت، قیمت سوله در رشت ، قیمت سازه در رشت ، قیمت اسکلت فلزی در رشت ، نصب و اجرا سوله در رشت ، نصب و اجرا سازه در رشت ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در رشت ، سوله فلزی سبک رشت ، اسکلت فلزی سبک در رشت ، ساختمان اسکلت فلزی در رشت ، تولید سوله در رشت ، ساخت سازه بتونی در رشت ،تولید اسکلت فلزی در رشت

ساختمان فلزی و بتنی در رشت :

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:
الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد

اتصالات اسکلت فلزی  در زاهدان , ویژگی های اسکلت فلزی  در زاهدان , نقشه اسکلت فلزی  در زاهدان , نقشه کشی اسکلت فلزی  در زاهدان , مزایای ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , خواص ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , خواص اسکلت فلزی  در زاهدان , اشکال اسکلت فلزی  در زاهدان , نقش اسکلت فلزی  در زاهدان , مزایای اسکلت فلزی  در زاهدان , مزایای ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , توجیه اقتصادی ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , توجیه اقتصادی اسکلت فلزی  در زاهدان

photo_2016-11-26_17-48-45

با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد. 

اسکلت فلزی سبک  در زاهدان , اسکلت فلزی دست دوم  در زاهدان , وزن اسکلت فلزی  در زاهدان , جزئیات اسکلت فلزی  در زاهدان , تولیدکنندگان اسکلت فلزی  در زاهدان , دیتیل اسکلت فلزی  در زاهدان , روش نصب اسکلت فلزی  در زاهدان , نحوه اسکلت فلزی  در زاهدان , قیمت تمام شده اسکلت فلزی  در زاهدان , تولیدی اسکلت فلزی  در زاهدان , لیست تولیدکنندگان اسکلت فلزی  در زاهدان

تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند ، زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا” بزرگ است ، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.
عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است. 

مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد . 

250px-spaceframe02

فروشندگان اسکلت فلزی  در زاهدان , لیست فروشندگان اسکلت فلزی  در زاهدان , طراحی اسکلت فلزی  در زاهدان , طراح اسکلت فلزی  در زاهدان , نصاب اسکلت فلزی  در زاهدان , نصب کنننده اسکلت فلزی  در زاهدان , انواع اسکلت فلزی  در زاهدان , نصب انواع اسکلت فلزی  در زاهدان

خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص ان بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود . 

شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری ان است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید ،در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند. 

فروش اسکلت فلزی  در زاهدان , وزن اسکلت فلزی  در زاهدان , جزئیات اسکلت فلزی  در زاهدان , چگونگی ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , نحوه ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , روش ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , آموزش ساخت اسکلت فلزی  در زاهدان , روش نصب اسکلت فلزی  در زاهدان , نحوه نصب اسکلت فلزی  در زاهدان , تعریف اسکلت فلزی  در زاهدان , فروش اسکلت فلزی  در زاهدان

سوله رشت، سازه در رشت، اسکلت فلزی در رشت، قیمت سوله در رشت ، قیمت سازه در رشت ، قیمت اسکلت فلزی در رشت ، نصب و اجرا سوله در رشت ، نصب و اجرا سازه در رشت ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در رشت ، سوله فلزی سبک رشت ، اسکلت فلزی سبک در رشت ، ساختمان اسکلت فلزی در رشت ، تولید سوله در رشت ، ساخت سازه بتونی در رشت ،تولید اسکلت فلزی در رشت

اسکلت فلزی پیش ساخته در رشت :

اتصالات در کلیه سازه ها ازجمله سازه های فولادی یکی از اجزای اساسی سازه بوده و عامل اصلی یکپارچگی سیستم های سازه ای می باشند. یک اتصال ضعیف و نامناسب می تواند منجر به یک سری زوال های پی در پی و بنیادی در سازه فولادی گردد.

قیمت ساختمان سازه  در زاهدان , قیمت سازه فلزی پیش ساخته  در زاهدان , قیمت ساختمان سوله فلزی  در زاهدان ,قیمت سازه  در زاهدان , اجرا سازه  در زاهدان , اجرا سازه فلزی  در زاهدان , اجرا سازه فلزی پیش ساخته ، قیمت هر مترمربع سازه ، وزن هر مترمربع سازه ، هر مترمربع سازه فلزی

photo_2016-11-26_17-48-45

سازه فلزی پیش ساخته اجاره ای  در زاهدان , قیمت سازه فلزی پیش ساخته  در زاهدان , قیمت سازه اجاره ای  در زاهدان , انواع سازه فلزی اجاره ای  در زاهدان , انواع اشکال سازه پیش ساخته  در زاهدان , فروشندگان سازه پیش ساخته  در زاهدان , سازه سبک اجاره ای  در زاهدان , سازه سبک پیش ساخته  در زاهدان , سازه فلزی دست دوم اجاره ای  در زاهدان , فروش سازه دست دوم  در زاهدان , فروشندگان سازه دست دوم  در زاهدان , لیست فروشندگان سازه پیش ساخته  در زاهدان

از آنجا که زوال اعضای سازه ای خیلی کم اتفاق می افتد، بسیاری از زوال های سازه ای ناشی از طراحی ضعیف اتصالات و یا ضعف در جزئیات اجرائی می باشد. در طراحی و اجرای اتصالات ساختمانهای فولادی باید توجه ویژه ای بشود که حتی در ساختمانهای در حال احداث نیز مشکلات متعددی دیده می شود که به هنگام زلزله شکست جوش و گسیختگی اتصال ساده و یا گیردار تیر به ستون ساختمانهای فولادی زیاد تجربه شده است امروزه اجزای سازه ای فولادی توسط جوش یا پیچ و یا ترکیبی از این دو به یکدیگر متصل می گردند. تا چند دهه قبل اتصالات توسط جوش و یا پرچ انجام می شد. برای نخستین بار در سال ” 1947 کمیته تحقیقاتی اتصالات پیچی وپرچی ” آمریکا تشکیل شد. این کمیته اولین دستورالعمل خود را در سال 1951 انتشار داد. در این دستورالعمل ضوابط جایگزین نمودن پیچهای پر مقاومت به جای پرچ ارائه گردید. از آن تاریخ به بعد استفاده از پیچ به خصوص پیچ های با مقاومت زیاد بسیار رایج و مرسوم شد به طوریکه امروزه در سازه های فولادی دیگر از پرچ استفاده نمی شود. دلایلی را برای این تغییر (یعنی استفاده از پیچ به جای پرچ) می توان برشمرد، ازجمله آنکه:

• برای نصب یک پیچ به دو کارگر معمولی نیاز است درصورتیکه یک پرچ توسط چهار کارگر ماهر اجرای می شد.
• اجرای پرچ یک عملیات به علت حمل پرچ گداخته از محل کوره تا محل نصب نسبتا خطرناک و پر سروصدا است.
• اجرای اتصالات پیچی بسیار سریع انجام میگیرد و زمان نصب را به طور چشمگیری کاهش میدهد.

construction-worker-700x321

ارائه AISC با این وجود ضوابط مربوط به ساخت و اجرای اتصالات پرچی کنار گذاشته نشده است و هنوز توسط آئین نامه می شود. زیرا بسیاری از سازه های فولادی موجود در گوشه و کنار جهان دارای اتصالات پرچی می باشند و شناخت رفتارآنها برای ارزشیابی مقاومت این سازه ها و ترمیم سازه های قدیمی الزامی می باشد. به طورکلی، اصول آنالیز و طراحی اتصالات پرچی نظیر اتصالات پیچی می باشد با این تفاوت که خصوصیات مصالح آنها متفاوت می باشد.

لیست فروشندگان سازه دست دوم  در زاهدان , نصب سازه پیش ساخته  در زاهدان , سازه فلزی پیش ساخته چیست  در زاهدان , دیتیل سازه فلزی پیش ساخته  در زاهدان , سازه پیش ساخته به انگلیسی  در زاهدان , ساختمان سازه فلزی پیش ساخته  در زاهدان , توجیه اقتصادی سازه پیش ساخته  در زاهدان , توجیه اقتصادی ساختمان سوله فلزی  در زاهدان

سوله رشت، سازه در رشت، اسکلت فلزی در رشت، قیمت سوله در رشت ، قیمت سازه در رشت ، قیمت اسکلت فلزی در رشت ، نصب و اجرا سوله در رشت ، نصب و اجرا سازه در رشت ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در رشت ، سوله فلزی سبک رشت ، اسکلت فلزی سبک در رشت ، ساختمان اسکلت فلزی در رشت ، تولید سوله در رشت ، ساخت سازه بتونی در رشت ،تولید اسکلت فلزی در رشت

نصب و اجرای سوله در رشت :

مقاومت سازه فلزی  در زاهدان , نقشه سازه فلزی  در زاهدان , نقشه کشی سازه فلزی  در زاهدان , دیتیل سازه پیش ساخته  در زاهدان , مزایای سازه فلزی پیش ساخته  در زاهدان , نمای سازه پیش ساخته  در زاهدان , طراحی نمای سازه  در زاهدان , نحوه نصب سازه فلزی  در زاهدان , انواع سازه فلزی  در زاهدان

photo_2016-11-26_17-48-45

معمولاً اتصال اغلب قسمتهای یک سوله بوسیله پیچ و مهره و در مواردی نیز از طریق جوش انجام می‌گیرد. به دلیل اینکه تمامی قطعات سوله در کارخانه ساخت بالا ساخته می‌شوند و بیشتر اتصالات از نوع فلنجی بود معمولاً عملیات نصب در چند روز خاتمه می‌یابد و این امر باعث صرفه جویی فراوان در وقت و هزینه تمام شده می‌گردد.

سازه های فلزی سبک  در زاهدان , سازه چیست  در زاهدان , سازه ارزان  در زاهدان , سازه فلزی ارزان  در زاهدان , اسکلت فلزی سازه  در زاهدان , اجاره سازه فلزی  در زاهدان , نصاب سازه  در زاهدان , سازه پیش ساخته  در زاهدان , نمای سازه فلزی  در زاهدان , سازه اجاره ای  در زاهدان , بارگذاری سازه فلزی  در زاهدان , نصاب سازه  در زاهدان , خواص سازه فلزی  در زاهدان

سوله‌ها دارای اجزای مشخص و تعریف شده‌ای هستند، هر قسمت از سوله توسط مهندسین محاسب جزء به جزء محاسبه و طراحی می‌گردد. بخشی از مشخصترین اجزاء سوله به شرح زیر می‌باشد:

۱- قاب خمشی با تکیه گاه ساده یا گیردار شامل ستون‌ها خرپاها و یا رفترها

۲- مهارهای طولی که عموماً بصورت قوطی با لوله هستند.

۳- مهارهای عرضی که بادبندهای سقف جزی از آنهاست

۴- میل مهارها

۵- زد یا لاپه که در اندازه‌های ۶ و ۷ متر در بازار موجود است.

۶- بادبندها بصورت میلگرد پیش تنیده و یا پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد

۷- نبشی سینه بندFlange stay

۸- براکت‌ها که وظیفه انتقال بار جرثقیل به ستون را دارد

۹- پوشش سقف

۱۰- دیواره‌ها

60199404220793852524

نصب انواع سازه  در زاهدان , آموزش ساخت سازه  در زاهدان , تعریف سازه  در زاهدان , نصب کننده سازه  در زاهدان , لیست فروشندگان سازه  در زاهدان , طراحی سازه  در زاهدان , طراح سازه  در زاهدان , نصاب سازه  در زاهدان , نصب کننده سازه  در زاهدان ,قیمت نصب سازه  در زاهدان , انواع سازه  در زاهدان , سازه کوبه ای فلزی  در زاهدان , سازه فلزی  در زاهدان , مصرف سازه در زاهدان , توجیه اقتصادی ساخت سازه فلزی  در زاهدان , بارگذاری سازه  در زاهدان , مقاومت سازه  در زاهدان , شرایط ساخت سازه  در زاهدان , اتصال سازه  در زاهدان , نقش سازه  در زاهدان , مزایای ساخت سازه فلزی  در زاهدان , سازه به انگلیسی  در زاهدان

سوله رشت، سازه در رشت، اسکلت فلزی در رشت، قیمت سوله در رشت ، قیمت سازه در رشت ، قیمت اسکلت فلزی در رشت ، نصب و اجرا سوله در رشت ، نصب و اجرا سازه در رشت ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در رشت ، سوله فلزی سبک رشت ، اسکلت فلزی سبک در رشت ، ساختمان اسکلت فلزی در رشت ، تولید سوله در رشت ، ساخت سازه بتونی در رشت ،تولید اسکلت فلزی در رشت

سازه فلزی در رشت :

سازه فولادی نوعی سازه است که مصالح اصلی آن که برای تحمل نیروها و انتقال آنها به کار می‌رود از فولاد است. اتصالات به کار رفته در این نوع سازه‌ها از نوع جوشی، پرچی و یا پیچ می‌باشد و بسته به نوع اتصالات قطعات طرح شده و کنترل‌های مربوطه بر روی آنها انجادر حال حاضر فولاد از مهمترین مصالح برای ساخت ساختمان و پل و سایر سازه‌های ثابت است مقاومت فولاد (تنش تسلیم) مورد استفاده در بازه۲۴۰۰ تا ۷۰۰۰ kgr/cm ۲ است که برای ساختمانهای معمولی از فولاد با مقاومت ۲۴۰۰ که به آن فولاد نرمه گفته می‌شود استفاده می‌گردد.

photo_2016-11-26_17-48-45

مهمترین مشخصه مکانیکی فولاد نمودار تنش _ کرنش آن می‌باشد که از روی آن تنش تسلیم و یا تنش جاری شدن بدست می‌آید.

ساخت و نصب سازه فلزی  در زاهدان , ساخت و تولید سازه فلزی  در زاهدان , تولید سازه فلزی  در زاهدان , سازه سبک در زاهدان , سازه دست دوم  در زاهدان , وزن سازه  در زاهدان , وزن سازه فلزی  در زاهدان , جزئیات سازه فلزی  در زاهدان , تولیدکننده سازه  در زاهدان

فولاد بعنوان ماده‌ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق، رفتار سازه ای معین، نسبت مقاومت به وزن مناسب، در کنار امکان اجرای سریع سازه‌های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه‌های ساختمانی مطرح نموده است؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش‌سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می‌دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست. فولاد، آلیاژ ی از آهن و کربن است که کمتر از ۲ درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عمومأ در حدود ۳ درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر، سولفور، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می‌باشد. ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد، از چهار روش اصلی استفاده می‌شود. این روشها عبارتند از: روش کوره باز، روش دمیدن اکسیژن، روش کوره برقی، روش خلاء.

دیتیل سوله پیش ساخته  در زاهدان , سوله پیش ساخته به انگلیسی  در زاهدان , ساختمان سوله پیش ساخته  در زاهدان , توجیه اقتصادی ساختمان سازه  در زاهدان , قیمت ساختمان سوله  در زاهدان , قیمت سوله پیش ساخته  در زاهدان , اجرا سوله  در زاهدان , اجرا سوله فلزی  در زاهدان , اجرا سوله پیش ساخته ، هر متر مربع سازه ، قیمت هر مربع سازه ، وزن هر مترمربع سازه

نحوه نصب سازه سوله  در زاهدان , سازه سوله پیش ساخته  در زاهدان , قیمت سازه پیش ساخته  در زاهدان , سازه پیش ساخته ارزان  در زاهدان , قیمت تمام شده سوله پیش ساخته  در زاهدان , سوله پیش ساخته  در زاهدان , تعریف سوله پیش ساخته  در زاهدان , روش نصب سوله پیش ساخته  در زاهدان , اجاره سازه سوله  در زاهدان , سازه سوله اجاره ای  در زاهدان , سازه پیش ساخته اجاره ای  در زاهدان

سوله رشت، سازه در رشت، اسکلت فلزی در رشت، قیمت سوله در رشت ، قیمت سازه در رشت ، قیمت اسکلت فلزی در رشت ، نصب و اجرا سوله در رشت ، نصب و اجرا سازه در رشت ، نصب و اجرا اسکلت فلزی در رشت ، سوله فلزی سبک رشت ، اسکلت فلزی سبک در رشت ، ساختمان اسکلت فلزی در رشت ، تولید سوله در رشت ، ساخت سازه بتونی در رشت ،تولید اسکلت فلزی در رشت

طراحی انواع سازه در رشت :

منظور از طرح یک سازه تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات قطعات آن به نحوی است که سه هدف اصلی تعیین شده در بندهای تامین شوند.

۱-ایمنی
۲- عملکرد مطلوب
۳- پایایی
بر این اساس در طراحی سازه های فولادی و بتنی عمدتاً از سه روش استفاده می شود.
الف) روش طراحی تنش مجاز (ASD)
ب) روش طراحی مقاومت نهایی
ج) روش طراحی حالات حدی (LSD)

photo_2016-11-26_17-48-45

طراحی مقاومت نهایی
در این روش طراحی، ضرایب اطمینان در بارها ضرب می شود و بارها افزایش داده می شوند و در مقابل در محاسبات ، خود مقاومتهای اصلی وارد می شوند.این روش طراحی در روش LRFD در فولاد و در روش USD بتن در ایین نامه های آمریکا به کار گرفته می شود.
وارد کردن اصل مقاومت در محاسبات خصوصیات تازه ای به وجود می اورد و امکانات تازه ای را در اختیار طراح قرار می دهد که در روش ASD امکان پذیر نیست.برای مثال در طراحی بتن می توان رفتار غیر خطی بتن را وارد محاسبات کرد در حالی که این کار در روش قبلی امکان پذیر نیست.
ج) روش طراحی حالات حدی (LSD)
در این روش طراحی قسمتی از ضریب اطمینان در بارها اثر داده می شوند و قسمتی از ضرایب اطمینان در مقاومتها.یعنی هم بارها بزرگ می شوند و هم مقاومتها کاهش داده می شود.توضیح اینکه عدم اطمینانی که در طراحی وجود دارد هم ناشی از بارها و هم ناشی از مقاومت هاست.بنابراین بهتر است هر دو عدم اطمینان به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.در این روش می توان با اگاهی بیشتر نسبت به ظرایب اطمینان تصمیم گرفت.
در این روش بجای استفاده از یک ضریب اطمینان شکسته شده که ضرایب جزئی اطمینان (Partical Safty factor) نامیده میشوند استفاده می شود.
index0
یتیل اسکلت فلزی اجاره  در زاهدان , فروشندگان اسکلت فلزی پیش ساخته  در زاهدان , فروشندگان اسکلت فلزی اجاره ای  در زاهدان , انواع اشکال اسکلت فلزی پیش ساخته  در زاهدان , لیست فروشندگان اسکلت فلزی دست دوم  در زاهدان , لیست فروشندگان اسکلت فلزی اجاره ای  در زاهدان , اسکلت فلزی پیش ساخته چیست  در زاهدان , اسکلت فلزی پیش ساخته به انگلیسی  در زاهدان